Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i HPK mandag 4.mars 2019 kl. 19:00 på Botne Aktivitetssenter, Gurannveien 5, 3089 Holmestrand

Forslag til saker til behandling må sendes til Styret v/Ingri senest 17.2. Etter Årsmøtet vil vi ha et åpent medlemsmøte.

Dagsorden for årsmøte;

1    Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

2    Godkjenning av innkalling og saksliste

3    Valg av dirigeent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4    Behandling av klubbens Årsmelding, herunder rapporter fra utvalg

5    Behandling av innkomne forslag

6    Behandling av klubbens regnskap og revisjonsberetning

7    Fastsetting av medlemskontingent for 2020

8    Vedtak av klubbens budsjett for 2019

9    Behandling av klubbens organisasjonsplan

10    Valg

    a    Nestleder

    b    Kasserer

    c    Sekretær

    d   1 styremedlemm - pluss 2 varamedlemmer

    e    2 revisorer, samt vararevisor

    f    Representanter til ting (5) og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

    g    Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer vil bli sendt ut på e-post minst 1 uke før Årsmøtet, i henhold til vedtektene. De legges også ut i hallen til gjennomsyn.

Hilsen Styret

 

Jan Åges Skru

Skader i petanque kan du lese om i nyeste utgave av Jan Åges skru.
Jan Åges skru  

28.01.19/Bj

En klubb for alle, et spill for alle

Holmestrand Petanqueklubb er en stor og aktiv klubb på mange områder.
Som en av få klubber har klubben egen hall som er flittig benyttet vinters tid.
Klubben arrangerer også flere turneringer om sommeren, både nasjonale turneringer, klubbmesterskap og ukentlige medlemsturneringer.
Klubbens visjon er å ivareta både de aktive og det sosiale spill.

Ønsker du mere informasjon eller kanskje du har lyst å prøve spill, så kontakt klubbens styre.

Vi har kuler du kan låne, og vi har medlemmer som vil demonstrere dette for deg. Klubben arrangerer også turneringer for bedrifter og andre som måtte ønske det.

Send oss en epost  kontakt@hpk-petanq.com

Det kan lønne seg å være vår sponsor

Våre sider er mye besøkt i forbindelse med påmeldinger til stevner og resultater.

Vil du fortelle disse som besøker siden vår, at du er til? 

Kontakt oss for priser!

teller pr 30. jan 2017:  059661 pr 27. februar 2017: 062048

Her ser du hvem som er våre sponsorer

Holmestrand Petanqueklubb introvideo

Beskrivelse

  • Kongepokal 2011

    Holmestrand Petanqueklubb var den første klubb som tok kongepokal i petanque.

  • Kongepokal 2013

    Holmestrand Petanqueklubb var den første med 2 kongepokaler

  • Kongepokal 2014

    Holmestrand Petanqueklubb var den første med 3 kongepokaler