Priser for aktiviteter etc.

Gjeldene priser for HPK.

Eksterne klubber og spillere kan leie Peter Pan hallen for treninger. Kontakt hallstyret for mer informasjon om priser, ledige tider og avtale av åpning av hallen.

Innbetalinger skjer på konto 1594 46 03856.

Type Informasjon Pris
Medlemskap Over 18 år 150,00 kr
Medlemskap Under 18 år 75,00 kr
Startkontingent ute Medlemmer 20,00 kr
Startkontingent ute Ikke medllemmer 30,00 kr
Startkontingent ute Skoleungdom/studenter 10,00 kr
Sesongkort Nedre Gausen Sommersesongen 300,00 kr
Startkontigent Peter Pan Medlemmer 30,00 kr
Startkontigent Peter Pan Ikke medlemmer 50,00 kr
Sesongkort Peter Pan Over 18 år (Medlemskap kreves) 500,00 kr
Sesongkort Peter Pan Under 18 år (Medlemskap kreves) 150,00 kr