Priser for aktiviteter etc.

Gjeldene priser for HPK.

Eksterne klubber og spillere kan leie Peter Pan hallen for treninger. Kontakt hallstyret for mer informasjon om priser, ledige tider og avtale av åpning av hallen. Se utleie av hallen.

Innbetalinger skjer på konto 1594 46 03856.

Type Informasjon Pris
Medlemskap Over 18 år 200,00 kr
Medlemskap Under 18 år 100,00 kr
Startkontingent ute Medlemmer 20,00 kr
Startkontingent ute Ikke medllemmer 30,00 kr
Startkontingent ute Skoleungdom/studenter 10,00 kr
Sesongkort utesesongen Sommersesongen 300,00 kr
Startkontingent Peter Pan Medlemmer 30,00 kr
Startkontingent Peter Pan Ikke medlemmer 50,00 kr
Sesongkort Peter Pan Over 18 år (Medlemskap kreves) 500,00 kr
Sesongkort Peter Pan Under 18 år (Medlemskap kreves) 150,00 kr