Støtte ordninger i HPK

1 Aktiv medlem

Disse støtteordningene  gjelder for aktive medlemmer, dvs medlemmer som:

* spiller minimum 2 ranking turneringer / år.
* deltar på minimum 5 medlemskvelder / år.

2 Påmeldningsavgift

2.1 NM

Klubben betaler påmeldingsavgift for NM.

2.2 Landslags kvalifisering

Klubben betaler påmeldingsavgift for de kvalifiserings-turneringer som blir arrangert av forbundet.

2.3 Europacup kvalifisering for klubblag

Klubben betaler påmeldingsavgift for europacup kvalifisering.

3 Reise støtte

3.1 Lokale dagsreiser til nasjonale turneringer på Østlandet.

HPK dekker inntil 200 kroner pr reise av de reiseutgiftene som medlemmer har til felles transport til og fra turneringer i Østlandsregionen. Med turneringer menes nasjonale stevner i alle deltakerklasser som er annonsert av Petanque-forbundet. Gjelder også VM/EM kvalikk turneringer. Med Østlandsregionen forstås spillesteder utenfor eget fylke, som Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo. Reiseutgifter til turneringer i eget fylke dekkes ikke.

Det forutsettes at medlemmer organiserer felles biltransport til og fra turneringer med minimum 2 spillere i hver bil. Det avtales at de som reiser sammen, spleiser på utgifter som bilfører har utover tilskuddet fra klubben. Medpassasjerenes andel bør,  sammen med klubbens tilskudd,  dekke bileiers utgifter med kr 3 pr km + bomavgifter + eventuelle fergeavgifter.

Bruk skjema ReisestøtteLokaleReiserHPK.docx.
Kan lastes ned med link nedenfor.

Ansvarlig utbetaler: Kasserer

 

3.2 Vinterserien

Ved vinterserie kamper i Vestby dekker klubben ferge, alternativt bom avgifter. Ettersom det oftest brukes auto pass (uten kvittering) nå, så er det nok med mail med dato, kostnad, hvem som reiste, samt kontonummer.

Ansvarlig utbetaler: Kasserer
Egen budsjett post.

3.3 Klubb kvalik til Europacup.

Ved Europacup kvalik innen Østlandsområdet dekker klubben reiseutgifter med kr 3 pr km. (Reiseutgifter til turneringer i eget fylke dekkes ikke.) Det forutsettes at medlemmer organiserer felles biltransport til og fra turneringer med  minimum 2 spillere i hver bil.              Bom og eventuelle fergeavgifter dekkes ikke av klubben.

 Ansvarlig utbetaler: Kasserer

3.4 Reisestøtte for lengre reiser.

For lengre reiser kan klubben dekke inntil halve kostnaden for reise og opphold. Reise støtte må søkes på forhånd med en estimert kostnad. Etter reise skal søknaden kompletteres med kopi av kvitteringer. Størrelsen på støtten for hver reise avgjøres og utbetales hvert halvår. Støtten for  hver enkelt søknad beregnes basert på budsjett for denne posten og antall søknader.

Søknader vil bli prioritert som følger:

  1. Landslags spill. (Alle klasser)
  2. Ranking turneringer i Norge
  3. 100 % HPK lag som spiller utenlands og representerer HPK og spiller i HPK klubb drakt.
  4. Deltagelse i andre lag konstellationer ved utenlands turneringer.

 

Egen budsjett post.
Ansvarlig: Styret tar beslutning 2 ganger / år. (Juni og desember)
Styret beslutter størrelsen på støtten som utbetales hvert halvår.

3.5 NM. (Til info)

Reiser og opphold for NM dekkes ikke.

3.6 Søknad om reise støtte

Søknad/skjema skal sendes på mail til regnskap@hpk-petanq.com.

Skjema_ReisestøtteLokaleReiserHPK

Skjema forreisestøtte ved turneringer i Østlandet.

Reisestøtte HPK_2018_v4

Støtteordninger i pdf format.
Samme som teksten ovan.