Finn frem lisensnummeret til de som spiller på laget ditt ved påmelding!
Send påmelding med alle opplysninger : Lisensnr, navn og klubb!
 til:  pamelding@hpk-petanq.com

Kontaktperson: Peter Häring, tlf 41 92 30 67, epost: lars.peter.haring@gmail.com