STYREMØTE 3.1. 2019

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan Hallen torsdag 3.1. kl. 18.                                   Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen, Glenn Gurrich, Kjell Rune Karlsen og Ingri Lie. Avbud: 1 varamedlem

SAK

1/19  Godkjenning av referat fra styremøte 19.11.18 og godkjenning av innkalling.       Begge ble enstemmig godkjent.

2/19  Når/hvor avholder vi Årsmøte.                                                                            Det ble enstemmig vedtatt å holde møtet på BAS mandag 4.3. kl. 19 (dersom lokalet er ledig). Innkalling vil bli sendt ut 1 mnd på forhånd. Vi  vil bestille pizza fra Jafs – basert på antall oppmøtte.

3/19  Budsjettplanlegging for 2019, tanker om hvordan vi kan øke inntekter og redusere utgifter.                                                                                                                  Det kom forslag om å øke medlemsavgiften for aktive medlemmer, eller øke sesong-gebyret. Det var også forslag om å søke støtte for spesifikke behov fra diverse stiftelser. Peter kom også med forslag til ny støtteordning for turnerings-deltakere.    Vi ble enige om å gå i detaljer når regnskapet for 2018 er fullført og et foreløpig budsjett for 2019 foreligger.                                     

4/19  Ansvar for opplæring og bruk av hjertestarter.      Kjell Rune påtok seg ansvaret, med assistanse av Peter.  Vi ble enige om å forespørre medlemmene våre om interesse, så snart vi får vite hvor langt kurs som kreves og antall kurs- deltakere det anbefales.

5/19  Ukes-premiering for resten av inne-sesongen. Vi vedtok kr. 150 for 1.premie pr uke og kr. 50 for 2.premie.  Deles førsteplassen av to, blir beløpet delt i to (dvs kr. 75 pr 1.pass), og deles andreplassen av to, blir det kr. 50 per andreplass.

6/19  Fornye hjemmesiden.  Det var ingen spesielle kommentarer på forslagene fra Bjørnar og Helge. Bjørnar og Roger har sagt seg villige til å samarbeide om opplegget og vil starte på oppgaven innen få uker.

7/19  Eventuelt

a)     P.g.a. to spiller-skader de siste ukene, ble vi enige om å diskutere mulige sikringsforetak. Ståle vil bli bedt om forslag.

b)    Forslaget om å ta pause i loddsalget vi har hatt hver uke i nåværende innesesong eventuelt ta dette opp som sak på kommende årsmøte, ble nedstemt.

 

Vi ble enige om nytt møte tidlig i februar (eventuelt mandag 4.2.).  Dette vil bli bekreftet.

 

Dagens møte ble avsluttet kl. 19:05.

 

Ingri Lie

(signert)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan Hallen torsdag 3.1. kl. 18.                                           Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen, Glenn Gurrich, Kjell Rune Karlsen og Ingri Lie. Avbud: 1 varamedlem

SAK

1/19  Godkjenning av referat fra styremøte 19.11.18 og godkjenning av innkalling.           Begge ble enstemmig godkjent.

2/19  Når/hvor avholder vi Årsmøte.                                                                                    Det ble enstemmig vedtatt å holde møtet på BAS mandag 4.3. kl. 19 (dersom lokalet er ledig). Innkalling vil bli sendt ut 1 mnd på forhånd. Vi  vil bestille pizza fra Jafs – basert på antall oppmøtte.

3/19  Budsjettplanlegging for 2019, tanker om hvordan vi kan øke inntekter og redusere utgifter.                                                                                                                              Det kom forslag om å øke medlemsavgiften for aktive medlemmer, eller øke sesong-gebyret. Det var også forslag om å søke støtte for spesifikke behov fra diverse stiftelser. Peter kom også med forslag til ny støtteordning for turnerings-deltakere.    Vi ble enige om å gå i detaljer når regnskapet for 2018 er fullført og et foreløpig budsjett for 2019 foreligger.                                     

4/19  Ansvar for opplæring og bruk av hjertestarter.                                                            Kjell Rune påtok seg ansvaret, med assistanse av Peter.  Vi ble enige om å forespørre medlemmene våre om interesse, så snart vi får vite hvor langt kurs som kreves og antall kurs- deltakere det anbefales.

5/19  Ukes-premiering for resten av inne-sesongen.                                                                Vi vedtok kr. 150 for 1.premie pr uke og kr. 50 for 2.premie.  Deles førsteplassen av to, blir beløpet delt i to (dvs kr. 75 pr 1.pass), og deles andreplassen av to, blir det kr. 50 per andreplass.

6/19  Fornye hjemmesiden.                                                                                                 Det var ingen spesielle kommentarer på forslagene fra Bjørnar og Helge. Bjørnar og Roger har sagt seg villige til å samarbeide om opplegget og vil starte på oppgaven innen få uker.

7/19  Eventuelt

a)     P.g.a. to spiller-skader de siste ukene, ble vi enige om å diskutere mulige sikringsforetak. Ståle vil bli bedt om forslag.

b)    Forslaget om å ta pause i loddsalget vi har hatt hver uke i nåværende innesesong – eventuelt ta dette opp som sak på kommende årsmøte - ble nedstemt.

 

Vi ble enige om nytt møte tidlig i februar (eventuelt mandag 4.2.).  Dette vil bli bekreftet.

 

Dagens møte ble avsluttet kl. 19:05.

 

Ingri Lie

(signert)

 

 

 

STYREMØTE 19.11. 2018

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen 19.11. kl. 18:30. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen og Ingri Lie. Meldt avbud: Glenn Gurrich og begge varamedlemmer.

SAK

39/18  Godkjenning av referat fra styremøte 29.10. og godkjenning av innkalling. 

Begge ble enstemmig godkjent.

Oppfølging av saker fra tidligere møter:

21/18  Reisestøtte.

Nye regler er ennå ikke fullført. Peter vil oppdatere allerede godkjente regler og sende dem til leder og nestleder for sluttbehandling.

23/18  Premiering ute og inne.

Forslaget om å avslutte pizza-premiering fra nyttår ble ikke godtatt. Vi venter til resultatet av Thors forhandlinger med Bryggekanten, før andre løsninger diskuteres.

24/18  Hjemmeside på nett.

Styret ble forelagt forslag fra Bjørnar Endal til ny strukturering. Dette vil styremedlemmene vurdere og kommentere. Ingri vil be om innlegg fra Helge Skjørberg og også be Roger Johansen om assistanse.

29/18              Klubbens medlemsliste.

Denne er fortsatt ufullstendig. Peter tar ansvaret for oppdatering på KlubbAdmin og Anne Lise Bakke vil bli spurt om å ta ansvaret for vedlikehold.  

 

 

32/18  Julebord på hotellet.

Konkurs-begjæring til  tross, vi vil få beholde reservasjonen til jule-buffet som planlagt 1.12. Medlemmene har fått invitasjon og påmeldingsliste ligger ute.

36/18  Hjertestarter

Thor informerte om at Storkjøkken grossisten har gitt kr. 4000.- og vil delta i opplæring av bruk. Vi har nå tilstrekkelige midler og vil få hjertestarter i hallen i januar 2019. Vi vil da også få opplæring, og vi må oppmuntre medlemmer til å delta.

40/18  Eventuelt

A - Koden til inngangsporten til hallen.  Det ble enstemmig vedtatt å beholde samme kode, i hvert fall foreløpig.

B – Pizza-innkjøp/pris fra Bryggekanten. Thor vil ta kontakt med eier for å forsikre at fast pris per pizza  innkjøpt av HPK er kr. 150.-  pr stk.

 

Før vi avsluttet møtet, informerte Ingri om kontakten med kommunen angående utebaner fra våren 2019. Klubbens spiller-representanter har vært på befaring både på Gullhaug og Hvitstein. Vi vil kommende uke sende ny forespørsel om mulighet for å få opparbeidet ny bane på Hvitstein.

Vi ble enige om nytt møte i midten av desember – før vi avsluttet dagens møte   kl. 19:40.

Ingri Lie

(signert)

 

 

STYREMØTE 19.11. 2018

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen 19.11. kl. 18:30. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen og Ingri Lie. Meldt avbud: Glenn Gurrich og begge varamedlemmer.

SAK

39/18  Godkjenning av referat fra styremøte 29.10. og godkjenning av innkalling. 

Begge ble enstemmig godkjent.

Oppfølging av saker fra tidligere møter:

21/18  Reisestøtte.

Nye regler er ennå ikke fullført. Peter vil oppdatere allerede godkjente regler og sende dem til leder og nestleder for sluttbehandling.

23/18  Premiering ute og inne.

Forslaget om å avslutte pizza-premiering fra nyttår ble ikke godtatt. Vi venter til resultatet av Thors forhandlinger med Bryggekanten, før andre løsninger diskuteres.

24/18  Hjemmeside på nett.

Styret ble forelagt forslag fra Bjørnar Endal til ny strukturering. Dette vil styremedlemmene vurdere og kommentere. Ingri vil be om innlegg fra Helge Skjørberg og også be Roger Johansen om assistanse.

29/18              Klubbens medlemsliste.

Denne er fortsatt ufullstendig. Peter tar ansvaret for oppdatering på KlubbAdmin og Anne Lise Bakke vil bli spurt om å ta ansvaret for vedlikehold.  

32/18  Julebord på hotellet.

Konkurs-begjæring til  tross, vi vil få beholde reservasjonen til jule-buffet som planlagt 1.12. Medlemmene har fått invitasjon og påmeldingsliste ligger ute.

36/18  Hjertestarter

Thor informerte om at Storkjøkken grossisten har gitt kr. 4000.- og vil delta i opplæring av bruk. Vi har nå tilstrekkelige midler og vil få hjertestarter i hallen i januar 2019. Vi vil da også få opplæring, og vi må oppmuntre medlemmer til å delta.

40/18  Eventuelt

A - Koden til inngangsporten til hallen.  Det ble enstemmig vedtatt å beholde samme kode, i hvert fall foreløpig.

B – Pizza-innkjøp/pris fra Bryggekanten. Thor vil ta kontakt med eier for å forsikre at fast pris per pizza  innkjøpt av HPK er kr. 150.-  pr stk.

 

Før vi avsluttet møtet, informerte Ingri om kontakten med kommunen angående utebaner fra våren 2019. Klubbens spiller-representanter har vært på befaring både på Gullhaug og Hvitstein. Vi vil kommende uke sende ny forespørsel om mulighet for å få opparbeidet ny bane på Hvitstein.

Vi ble enige om nytt møte i midten av desember – før vi avsluttet dagens møte   kl. 19:40.

Ingri Lie

(signert)