Diverse Grupper

Utvalg/grupper:

Turnering:   Johnny Skjørberg med Peter Häring, Bjørn Arne Nordhagen,  Helge Skjørberg og Heidi Skjørberg Nilsen

Helge ønsker redusert data-ansvar og tilbyr seg å lære opp andre. Vi trenger flere frivillige til data

Bane:  Daniel Hushovd med Arnstein Barstad og Jan Erik Jensen

Hall:  Ståle Baksetersveen med Kjell Rune Karlsen og Arild Eliassen

Avis-innlegg: Jan Åge Paulsen med Lars Gunnar Lingås

Spiller-utvikling:  Kjell Rune Karlsen med Roger Johansen, Ståle Baksetersveen , Johnny Skjørberg og Bjørn Arne Nordhagen

Kiosk :  Glenn Gurrich med  ???   ,     Thor Bruerberg, Hilde Thorsen, Elisabeth Dalen ,  Unn Fodstad,  Anne Lise Bakke, Wenche Jensen,

i tillegg til kiosk-ansvarlig:   også med-ansvarlig til opprydding etter turneringer Vi ser etter en medansvarlig med Glenn, da han meget ofte er i arbeide når vi har aktiviteter.  Vi vil også gjerne ha flere frivillige hjelpere –

Sosiale aktiviteter: ………………………??  Vi ønsker noen frivillige til å arrangere et par sosiale sammenkomster

Fremtidig spillehall:  Hans-Erik Røneid-Hansen  (medhjelpere utnevnes når dette aktuelt)

Ansvarlig for sponsorer og samarbeide med Kjær:  Thor Stang

Klubbens representanter:   Ståle Baksetersveen med Arild Eliassen, Arnstein Barstad og Jon Øystein Strand