Klubben har følgende tillittsvalgte etter årsmøtet 2020

Styret
Leder Ingri Lie ili2@online.no
Nestleder Heidi Skjørberg heidisn2003@yahoo.no
Kasserer Bjørnar Endal bendal@online.no
Styremedlem/sekretær Anne Lise Bakke lisewilberg@live.no
Styremedlem Arnstein Barstad arnstein.barstad@gmail.com
1. Varamedlem Ingunn Thorvik ithorvik@online.no
Hallstyret
Leder Ståle Baksetersveen stale-ba@online.no
Medlem Kjell Rune Karlsen kjrukar@hotmail.com
--- " --- Bjørnar Endal bendal@online.no
Turneringsutvalg
Leder Johnny Skjørberg johnnsk62@gmail.com
Medlem Roger Johansen rogerj@sf-nett.no
--- " --- Bjørn A Nordhagen bjornarnenordhagen@gmail.com
--- " --- Jan Erik Jensen janerikjensen531@yahoo.no
--- " --- Helge Skjørberg hskjor@live.no
Baneutvalg    
Leder Jan Erik Jensen janerikjensen531@yahoo.no
--- " --- Arnstein Barstad arnstein.barstad@gmail.com
--- " --- Rolf Bjercke rolf.bjercke@hotmail.no
Spillerutvikling    
Leder Kjell Rune Karlsen kjrukar@hotmail.com
--- " --- Johnny Skjørberg johnnsk62@gmail.com
--- " --- Bjørn A Nordhagen bjornarnenordhagen@gmail.com
--- " --- Heidi Skjørberg heidisn2003@yahoo.no