Klubben har følgende tillittsvalgte etter årsmøtet 2021

Styret
Leder    
Nestleder Svei Erik Johansen sej@loe.no
Kasserer Bjørnar Endal bendal@online.no
Styremedlem/sekr    
Styremedlem Johnny Skjørberg johnnsk62@gmail.com
1. Varamedlem Arnstein Barstd arnstein.barstad@gmail.com
Hall- og baneutvalg
Leder Ståle Baksetersveen stale-ba@online.no
Medlem Kjell Rune Karlsen kjrukar@hotmail.com
--- " --- Bjørnar Endal bendal@online.no
--- " --- Jan Erik Jensen janerikjensen531@yahoo.no
--- " --- Arnstein Barstad arnstein.barstad@gmail.com
--- " --- Rolf Bjercke rolf.bjercke@hotmail.no
Turneringsutvalg
Leder Johnny Skjørberg johnnsk62@gmail.com
Medlem Roger Johansen rogerj@sf-nett.no
--- " --- Bjørn A Nordhagen bjornarnenordhagen@gmail.com
--- " --- Jan Erik Jensen janerikjensen531@yahoo.no
--- " --- Helge Skjørberg hskjor@live.no
--- " --- Heidi Skjørberg Nilsen heidiskjorbergnilsen@gmail.com

Etter årsmøtet har både Mette Bakke Åkvåg og Anne Lise Bakke trukket seg fra styret. Ny valgkomite og resterende styre jobber for å få inn nye kandidater. Det vil bli kalt inn til ekstraordinært årsmøte etter sommeren for å få valgt nytt styre.