Klubben har følgende tillittsvalgte etter årsmøtet 2019

Styret

Leder

Ingri Lie

ili2@online.no

Nestleder

Bjørnar Endal

bendal@online.no

Kasserer

Peter Häring

lars.peter.haring@gmail.com

Styremedlem/sekretær

Anne Lise Bakke

lisewilberg@live.no

--- " ---

Glenn Gurrich

gl-gur@online.no

--- " ---

Arild Eliassen

arileliassen2468@outlook.com

--- " ---

Arnstein Barstad

arnstein.barstad@gmail.com

1. Varamedlem

Heidi Skjørberg

heidisn2003@yahoo.no

2. Varamedlem

Mette Bakke Åkvåg

metteakvag@gmail.com

Hallstyret

Leder

Ståle Baksetersveen

stale-ba@online.no

Medlem

Kjell Rune Karlsen

kjrukar@hotmail.com

--- " ---

Arild Eliassen

arileliassen2468@outlook.com

Turneringsutvalg

Leder

Johnny Skjørberg

johnnsk62@gmail.com

Medlem

Peter Häring

lars.peter.haring@gmail.com

--- " ---

Bjørn A Nordhagen

bjornarnenordhagen@gmail.com

--- " ---

Helge Skjørberg

hskjor@live.no

Baneutvalg

 

 

Leder

Daniel Hushovd

danielh@h-nett.no

--- " ---

Arnstein Barstad

arnstein.barstad@gmail.com

--- " ---

Jan Erik Jensen

janerikjensen531@yahoo.no

Spillerutvikling

 

 

Leder

Kjell Rune Karlsen

kjrukar@hotmail.com

--- " ---

Ståle Baksetersveen

stale-ba@online.no

--- " ---

Johnny Skjørberg

johnnsk62@gmail.com

--- " ---

Birger O Hansen

birgerhansen99@yahoo.no

--- " ---

Bjørn A Nordhagen

bjornarnenordhagen@gmail.com