Klubben har følgende tillitsvalgte etter ekstraordinært årsmøte 2021

Styret
Leder Svein Erik Johansen sej@loe.no
Nestleder Johnny Skjørberg johnnsk62@gmail.com
Kasserer Bjørnar Endal bendal@online.no
Styremedlem/sekr Ingri Lie ili2@online.no
Styremedlem Arnstein Barstad arnstein.barstad@gmail.com
1. Varamedlem Odd Reidar Gullbrandsen od.gull@gmail.com
Hall- og baneutvalg
Leder Ståle Baksetersveen stale-ba@online.no
Medlem Kjell Rune Karlsen kjrukar@hotmail.com
--- " --- Bjørnar Endal bendal@online.no
--- " --- Jan Erik Jensen janerikjensen531@yahoo.no
--- " --- Arnstein Barstad arnstein.barstad@gmail.com
--- " --- Rolf Bjercke rolf.bjercke@hotmail.no
Turneringsutvalg
Leder Johnny Skjørberg johnnsk62@gmail.com
Medlem Roger Johansen rogerj@sf-nett.no
--- " --- Bjørn A Nordhagen bjornarnenordhagen@gmail.com
--- " --- Jan Erik Jensen janerikjensen531@yahoo.no
--- " --- Helge Skjørberg hskjor@live.no
--- " --- Heidi Skjørberg Nilsen heidiskjorbergnilsen@gmail.com