Det er to måter å betale inn til klubben på:

1. Via klubbens bankkonto-nummer 1594 46 03856

2. Via klubbens vipps-konto #22046 (HPK Kiosk)

Uansett hvordan du betaler så må du påføre hva innbetalingen gjelder (medlemskontingent, lisens, lodd, kaffe, pølse osv). Ved nytt medlemsskap må du sende inn nødvendig informasjon om deg ihht hjemmesidens "Bli medlem - innmelding".