For å registrere deg som medlem trenger vi følgende informasjon:

Fornavn:
Etternavn: 
Adresse:
Postnummer/sted:
Fødselsdato: 
Epost-adresse:
Mobil: 

Send denne informasjonen til klubbens kasserer på email bendal@online.no  og sett inn årskontingenten på kr.200,- til klubbens kontonummer 1594 46 03856 (kr.100,- hvis du er under 18 år).