Trekning VM Mix trippel

Gruppe A
Lars Storaker Bruu/Ole Hågensen/Camilla Storaker Bruu (GPK)
Linda Fredriksen/Glenn Gurrich/Ståle Baksetersveen (HPK)
Ragnhild Andersen/Ib Asger Andersen/Rolf G. Hermansen (BFII)
Gunvor Berge/Bjørn Vidnes/Camel Benkheira (OPC)
 
Gruppe B
Charlotte K. Jayer/Youssef Taoubane Oudai/Bastien Testaniere (GPK)
Svein Erik Johansen/Unn Fodstad/Peter Häring (HPK)
Lars Kiplesund/Ingvild Kiplesund/Oddvar Karlsen (FPK)
Roger Støa/Mustapha Djebrouni/Lisbeth Fossen (ØPC)
 
Gruppe C
Solveig Kjelstrup/Gildas Mevel/Mohammed Zahri (OPC)
Jonas Tyldum Erdahl/André Erdahl/Christine Tyldum (GPK)
Sissel June Lekven Larsen/Odd Kvarme/Tore Blokhus (SPK)
Rolf Bjercke/Jan Erik Jensen/Veronica Mathiesen (HPK)
 
Gruppe D
Marianne Moholt/Bjørn Arne Nordhagen/Johnny Skjørberg (HPK)
Nora Julie Kiplesund/Bjørn Kopperud/Morten  Torp (FPK)
Ambjørn Efterdal/Eva Efterdal/Nina Augustin (BFII)
Robert Pettersen/Mili Selimovic/Ranu Homniam (GPK)
 
Gruppe E
Trine Tinglum/Magnus Olsson/Jean Jacques Razaka (OPC)
Randi Jørgensen/Eddie Solberg/Arnstein Barstad (HPK)
Mette Bakke Åkvåg/Odd-Reidar Gullbrandsen/Birger O. Hansen (HPK)
Robert Svensen/Ellen Cathrine Larrsen/Gisle Hjelmen (SPK)
 
Gruppe F
Signe Hovind/Max Ola Carlstrøm/Marius Wang (OPC)
Heidi Skjørberg Nilsen/Daniel Hushovd/Hans-Erik Røneid-Hansen (HPK)
Jim Roger Pettersen/Michael Barker/Annemarie Barker (FPK)
 
Gruppe G
Benny Bel-Lafkih/Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih/Eli Rachel Gjengstø (GPK)
Atle Andersen/Odd R. Porsmyr/Inger Berit Kristiansen (BFII)
Sverre Meisingset/Ingri Lie/Bjørnar Endal (HPK)
 
Gruppe H
Larry Young/Maija Juva/Atle Smeby (FPK)
Rune Fuglesang/Vina Naidu/Arild Eliassen (HPK)
Per  Johannesen/Lisbeth Merete Johannesen/Jarle Larsen (SPK)

Program for NM 2020 (endret pga korona) kan du se på forbundets sider http://petanque.no/nm-2020

Påmeldte lag fra HPK til Holmestrand 13 september

Trippel mix søndag 13 september
Rune Fuglesang (92819003), Vina Naidu (90067131), Arild Eliassen (91815967)
Rolf Bjercke (92492632), Jan Erik Jensen (91180305), Veronica Mathiesen (93228757)
Randi Jørgensen (95844212), Eddie Solberg (92828671), Arnstein Barstad (91722843)
Sverre Meisingset (92885497), Ingri Lie (91841921), Bjørnar Endal (90856592)
Heidi Skjørberg Nilsen (45278838), Daniel Hushovd (41294738), Hans-Erik Røneid-Hansen (91348374)
Linda Fredriksen (97648821), Glenn Gurrich (93051006), Ståle Baksetersveen (90575462)
Mette Bakke Åkvåg ( ), Odd Reidar Gulbrandsen (91315460
), Birger O Hansen (40225884)
Marianne Moholt (92842453), Bjørn Arne Nordhagen (98861779), Johnny Skjørberg (90063214)
Svein Erik Johansen (48388669), Unn Fodstad (98634942), Peter Häring (41923067)

Påmeldte lag til Sandefjord 15-16 august 2020

Trippel lørdag15 august
Rolf Bjercke, Jan Erik Jensen, Svein Erik Johansen
Marianne Moholt, Johnny Skjørberg, Bjørn Arne Nordhagen
Ståle Baksetersveen, Roger Johansen, Peter Häring
Rune Fuglesang, Unn Fodstad, Jon Øystein Strand
Bjørnar Endal, Helge Skjørberg, Fred Olaf Korsgården
Daniel Hushovd, Glenn Gurrich, Arild Eliassen
Hansen Birger O, Gullbrandsen Odd-Reidar, Røneid-Hansen Hans-Erik
Skjørberg Nilsen Heidi Bakke Åkvåg Mette Fredriksen Linda


Dobbel søndag 16 august
Rolf Bjercke, Jan Erik Jensen
Ståle Baksetersveen, Roger Johansen
Johnny Skjørberg, Bjørn Arne Nordhagen
Eddie Solberg, Randi Jørgensen
Vina Naidu, Peter Häring
Rune Fuglesang, Arild Eliassen
Bjørnar Endal, Helge Skjørberg
Daniel Hushovd, Glenn Gurrich
Hansen Birger, Gullbrandsen Odd-Reidar
Johansen Casper , Johansen Svein-Erik
Skjørberg Nilsen Heidi, Bakke Åkvåg Mette
Fredriksen Linda, Fred Olaf Korsgården