Jubileumsgrisen 12. sept. 2020

                                   Resultater Jubileumsgrisen 2020 13. sept
1 Morten Torp (FPK)/Andero Kelu (OPC)/Ranu Homniam (GPK)
2 Lisbeth Fossen (ØPC)/Mette Bakke Åkvåg (HPK)/Heidi Skjørberg Nilsen (HPK)
3 Signe Hovind (OPC)/Rune Fuglesang (HPK)/Ståle Baksetersveen (HPK)
3 Zoran Puvatcha Klokan (GPK)/Benny Bel-Lafkih (GPK)/Eli Rachel Gjengstø (GPK)
5 - 8 Daniel Hushovd (HPK)/Glenn Gurrich (HPK)/Arild Eliassen (HPK)
Tore Blokhus (SPK)/Sissel June Lekven Larsen (SPK)/Odd Kvarme (SPK)
Mohammed Zahri (OPC)/Gildas Mevel (OPC)/Mili Selimovic (GPK)
Aleksandar Obradovic (GPK)/Goran Balic (GPK)/Enver Zecic (GPK)
B-sluttspill:
1 Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih (GPK)/Bjørn Arne Nordhagen (HPK)/Johnny Skjørberg (HPK)
2 Ingunn Brekke (SIL)/Are Rystad (SIL)/Paul D'Elbreil (SIL)
3 Bjørnar Endal (HPK)/Ingri Lie (HPK)/Sverre Meisingset (HPK)
3 Svein Erik Johansen (HPK)/Jonatan Ketels (TTP)/Peter Häring (HPK)
5 - 8 Jarle Larsen (SPK)/Lisbeth Merete Johannesen (SPK)/Per  Johannesen (SPK)
Hans-Erik Røneid-Hansen (HPK)/Odd-Reidar Gullbrandsen (HPK)/Birger O. Hansen (HPK)
Gisle Hjelmen (SPK)/Robert Svensen (SPK)/Jan Henrik Nymoen (TTP)
Rolf Bjercke (HPK)/Jan Erik Jensen (HPK)/Veronica Mathiesen (HPK)

Holmestrand Open

Fra ventre Andero, Camel, Marius, Momo, Gildas og Mili

Resultater Holmestrand Open 20/06-2020 Ranking poeng.
1 Marius Breimo (OPC)/Andero Kelu (OPC)/Camel Benkheira (OPC) 11
2 Mohammed Zahri (OPC)/Gildas Mevel (OPC)/Mili Selimovic (GPK) 9
3 Benny Bel-Lafkih (GPK)/Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih (GPK)/Lars Kiplesund (FPK) 7
3 Zoran Puvaca Klokan (BFII)/Aleksandar Obradovic (GPK)/Goran Balic (GPK) 7
5 - 8 Eli Rachel Gjengstø (GPK)/Charlotte K. Jayer (GPK)/Ranu Homniam (ØPC) 5
Arild Eliassen (HPK)/Rune Fuglesang (HPK)/Daniel Hushovd (HPK) 5
Maija Juva (FPK)/Signe Hovind (OPC)/Larry Young (FPK) 5
Roger Johansen (HPK)/Ståle Baksetersveen (HPK)/Johnny Skjørberg (HPK) 5
B - sluttspill  
1 Odd-Reidar Gullbrandsen (HPK)/Birger O. Hansen (HPK)/Hans-Erik Røneid-Hansen (HPK) 3
2 Ingunn Thorvik (HPK)/Jon Øystein Strand (HPK)/Unn Fodstad (HPK) 2
3 Lisbeth Fossen (ØPC)/Mette Bakke Åkvåg (HPK)/Heidi Skjørberg Nilsen (HPK) 1
3 Jim Roger Pettersen (FPK)/Johnny Johansen (FPK)/Michael Barker (FPK) 1

Torsdag 21. mai Dobbel Ranking

Foto. Eli Gjengstø

Det ble rekorddeltagelse i Holmestrand da HPK tok over arrangementet fra Sinsen Petanque med 80 påmeldte deltakere. Grunnet spesielle regler som vi måtte forholde oss til ble arrangementet delt i to puljer, en pulje med 40 deltagere på den gamle grusbanen på Gullhaug, og en lik pulje på den nye banen til klubben på Hvitstein. Det var totalt 22 personer fra HPK som deltok. Bra jobba!

Resultater

A- Sluttspill
1 Atle Smeby (FPK)/Robert Pettersen (GPK)
2 Benny Bel-Lafkih (GPK)/Ole Hågensen (GPK)
3 Camel Benkheira (OPC)/Andero Kelu (OPC)
3 Bjørn Arne Nordhagen (HPK)/Johnny Skjørberg (HPK)
5 - 9 Rune Kristoffersen (OPC)/Lars Storaker Bruu (GPK)
Arild Eliassen (HPK)/Daniel Hushovd (HPK)
Max Ola Carlstrøm (OPC)/Marius Wang (OPC)
Marius Breimo (OPC)/Ranu Homniam (ØPC)
   
B- Sluttspill
1 Bastien Testaniere (GPK)/Hadi Khaddaj (BPK)
2 André Erdahl (GPK)/Kenneth Erdahl (GPK)
3 Birger O. Hansen (HPK)/Odd-Reidar Gullbrandsen (HPK)
3 Larry Young (FPK)/Maija Juva (FPK)
5 - 9 Rune Fuglesang (HPK)/Ståle Baksetersveen (HPK)
Rolf Bjercke (HPK)/Jan Erik Jensen (HPK)
Morten Torp (FPK)/Jean Jacques Razaka (OPC)
Atle Andersen (BFII)/Odd R. Porsmyr (BFII)

HS

1. Eli Gjengstø og Benny Bel-Lafkih
2. Ranu Homniam og Gildas Mevel
3. Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih og Vidar Hauger
3. Marianne Moholt og Johnny Skjørberg
5. Kjell Rune Karlsen og Oddvar Pettersen
6. Mette Bakke Åkvåg og Heidi Skjørberg Nilsen
7. Valerie Fichet og Camel Benkheira
8. Birger O. Hansen og Hans-Erik Røneid-Hansen
9. Line Eliassen og Svein Rune Fuglesang
10. Zoran Puvacha og Stefan Løvaas

Nasjonal Turnering 2. februar

Nr. Lag
1 Eli Rachel Gjengstø/Ranu Homniam/Charlotte K. Jayer
2 Marius Wang/Robert  Pettersen/Gildas Mevel
3 Simohamed Menzhi/Bastien Testaniere/Aziza Driouch
3 Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih/Benny  Bel-Lafkih/Ole  Hågensen
5 Sverre Meisingset/Bjørnar Endal/Max Ola Carlstrøm
6 Mustapha Djibruni/Bjørn Vidnes/Gunvor Berge
7 Johnny Skjørberg/Helge Skjørberg/Hans-Erik Røneid-Hansen
8 Heidi Skjørberg Nilsen/Mette Bakke Åkvåg/Linda Fredriksen
9 Svein Erik Johansen/Line Eliassen/Arild Eliassen
   10 Steinar Ersrud/Aase Ersrud/Peter Häring

Nasjonal Turnering 12 januar

1, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih, Benny Bel-Lafkih
2, Birger O. Hansen, Hans-Erik Røneid-Hansen
3, Ranu Homnian, Kjell Rune Karlsen
3, Gildas Mevel, Charlotte Su Shi Jayer
5, Heidi Skjørberg Nilsen, Lisbeth Fossen
6, Simohamed Menzi, Bastien Testaniere
7, Eli Gjengstø, Ole Hågensen
8, Sverre Meisingset, Bjørnar Endal
9, Johnny Skjørberg, Marianne Moholt
10, Peter Häring, Sven Kolstad

Finale
Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih, Benny Bel-Lafkih 13
Birger O. Hansen, Hans-Erik Røneid-Hansen 2

Semifinaler
Birger O. Hansen, Hans-Erik Røneid-Hansen 13
Ranu Homnian, Kjell Rune Karlsen 4

Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih, Benny Bel-Lafkih 13
Gildas Mevel, Charlotte Su Shi Jayer 1

Nasjonal Turnering 29. desember

Resultat Peter Pan 29 desember

1. Rarivosoa Dadatoa, Jean Jacques Razaka, Benkheira Camel
2. Johnny Skjørberg, Marianne Moholt, Bjørn Arne Nordhagen
3. Birger O Hansen, Kjell Rune Karlsen, Gunn Trine Hansen
3. Bastien Testaniere, Charlotte Jayer, Sven Kolstad
5. Peter Häring, Roger Johansen, Ståle Baksetersveen
6. Fabien Chaon, Gildas Mevel, Jean Espic
7. Heidi Skjørberg Nilsen, Mette Bakke Åkvåg, Lisbeth Fossen
8. Sverre Meisingset, Svein Erik Johansen, Jan Erik Jensen
9. Anette Røkenes, Randi Jørgensen, Eddie Solberg
10. Line Eliassen, Arild Eliassen, Helge Skjørberg

Nasjonal Turnering 21. desember

Eli & Gabriel

Nasjonal turnering 21. desember 

1 Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih/Eli Rachel Gjengstø
2 Bjørn Arne Nordhagen/Johnny Skjørberg
3 Ranu Homniam/Robert Pettersen
3 Benny Bel-Lafkih/Marius Wang
5 Sverre Meisingset/Jan Erik Jensen
6 Hans-Erik Røneid-Hansen/Helge Skjørberg
7 Kjell Rune Karlsen/Jonatan Ketels
8 Lisbeth Fossen/Signe Hovind
9 Heidi Skjørberg Nilsen/Mette Bakke Åkvåg
10 Daniel Hushovd/Aase Ersrud

Resultat 1 desember

1. Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih/Benny Bel-Lafkih/Ole Hågensen
2. Sverre Meisingset/Bjørnar Endal/Jonatan Ketels
3. Birger O. Hansen/Kjell Rune Karlsen/Ranu Homniam
3. Hans-Erik Røneid-Hansen/Ståle  Baksetersveen/Helge Skjørberg
5. Gildas Mevel/Charlotte K. Jayer/Benkheira Camel
6. Johnny Skjørberg/Marianne Moholt/Bjørn Arne Nordhagen
7. Arild Eliassen/Arnstein Barstad/Jan Erik Jensen
8. Heidi Skjørberg Nilsen/Mette Bakke Åkvåg/Ingunn Thorvik
9. Bjørn Vidnes/Gunvor Berge/Roger Støa
10. Line Eliassen/Randi Jørgensen/Eddie Solberg

Resultat 11 november

1, Kjell Rune Karlsen, Ståle Baksetersven
2, Roger Johansen, Peter Häring
3, Johnny Skjørberg, Helge Skjørberg
3, Birger O Hansen, Bjørnar Endal
5, Bjørn Vidnes, Gunvor Berge
6, Jan-Henrik Nymoen, Jonatan Ketels
7, Unn Fodstad, Jon Øystein Strand
8, Heidi Skjørberg, Mette Bakke Åkvåg
9, Arild Eliassen, Jan Erik Jensen
10, Lisbeth Fossen, Ellen Andersen

Resultat 20 oktober

1, Benny Bel-Lafkih, Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih
2, Ranu Homnian, Signe Hovind
3, Heidi Skjørberg Nilsen, Eli Gjengstø
3, Gildas Mevel, Jean Jaques Razaka
5, Mette Bakke Åkvåg, Lisbeth Fossen
6, Vina Naidu, Line Eliassen
7, Vidar Hauger, Sven Kolstad
8, Arild Eliassen, Arnstein Barstad
9, Johnny Skjørberg, Marianne Moholt
10, Unn Fodstad, Jon Øystein Strand

Resultat 1. desember Trippel

Gabriel, Ole og Benny dagens vinnere.

Nr. Lag
1 Gabriel Gjengstø Bel-Lafkih/Benny  Bel-Lafkih/Ole  Hågensen
2 Sverre Meisingset/Bjørnar Endal/Jonatan Ketels
3 Birger O. Hansen/Kjell Rune Karlsen/Ranu Homniam
3 Hans-Erik Røneid-Hansen/Ståle  Baksetersveen/Helge Skjørberg
5 Gildas Mevel/Charlotte K. Jayer/Benkheira Camel
6 Johnny Skjørberg/Marianne Moholt/Bjørn Arne Nordhagen
7 Arild Eliassen/Arnstein Barstad/Jan Erik Jensen
8 Heidi Skjørberg Nilsen/Mette Bakke Åkvåg/Ingunn Thorvik
9 Bjørn Vidnes/Gunvor Berge/Roger Støa
10 Line Eliassen/Randi Jørgensen/Eddie Solberg