Her blir grisen lagt på 9 - 10 meter og de som spilte la sjelden kulene mer enn en halv meter fra gris. Treffprosenten på skudd er også høy. Det er ikke mye trilling her nei. Her har mange noe og lære.

Gode tips til alle. Se denne Engelske videoen.

Petanque med Ellen Bergstrøm Del 1 Regler

Petanque med Ellen Bergstrøm Del 2 (Teknikk)

Petanque med Ellen Bergström - Del 3 - Kamp

Robin Johansson slik skal det gjøres!!