Priser for aktiviteter etc.

Gjeldene priser for HPK.

Eksterne klubber og spillere kan leie Peter Pan hallen for treninger. Kontakt hallstyret for mer informasjon om priser, ledige tider og avtale av åpning av hallen. Se utleie av hallen.

Nye medlemmer må registrere seg selv i MinIdrett (se flip "Innmelding"). Eksisterende medlemmer vil få krav om innbetaling av medlemskontingent i januar/februar hvert år.
KID benyttes.

Øvrige avgifter (startkontingent, sesongkort, lisenser) skal betales til klubbens konto
1594 46 03856 eller vipps til #22046 (HPK Kiosk). Skriv alltid på hva betalingen gjelder.

Se forøvrig flip "Betaling".

Type

Informasjon

Pris

Medlemskap

Over 18 år

200,00 kr

Medlemskap

Under 18 år

100,00 kr

Startkontingent ute

Medlemmer

20,00 kr

Startkontingent ute

Ikke medllemmer

30,00 kr

Startkontingent ute

Skoleungdom/studenter

10,00 kr

Sesongkort utesesongen

Sommersesongen

300,00 kr

Startkontingent Peter Pan

Medlemmer

30,00 kr

Startkontingent Peter Pan

Ikke medlemmer

50,00 kr

Sesongkort Peter Pan

Over 18 år (Medlemskap kreves)

500,00 kr

Sesongkort Peter Pan

Under 18 år (Medlemskap kreves)

150,00 kr

Del denne siden