Priser for aktiviteter etc.

Gjeldene priser for HPK.


Nye medlemmer må registrere seg selv i MinIdrett (se flip "Innmelding"). Eksisterende medlemmer vil få krav om innbetaling av medlemskontingent i januar/februar hvert år.
KID benyttes.

Øvrige avgifter (startkontingent, sesongkort, lisenser) skal betales til klubbens konto
1594 46 03856 eller vipps til #22046 (HPK Kiosk). Skriv alltid på hva betalingen gjelder.

Se forøvrig flip "Betaling".

Type

Informasjon

Pris

Medlemskap

Over 18 år

300 kr

Medlemskap

Under 18 år

100 kr

Startkontingent ute

Medlemmer

40 kr

Startkontingent ute

Ikke medllemmer

50 kr

Startkontingent ute

Skoleungdom/studenter

0 kr

Sesongkort utesesongen

Sommersesongen

500 kr

sensong inne vil komme med ny info til høsten 2023
Del denne siden