Alle er velkommen til å spille på Petanquebanen i søndre del av Dulpen! Den er anlagt av vår kommune i samarbeid med Holmestrand Petanqueklubb.

Den rommer to spill ad gangen. Så fra 2-12 personer kan spille (singel, dobbel eller trippel).

Førstemann til mølla.....

Du kan låne kuler og annet utstyr i resepsjonen på Holmestrand Hotell for å spille. Utstyret tilhører Holmestrand petanqueklubb. Hotellet låner det ut mot at du oppgir navn og telefonnummer og kvitterer for utlånet. Husk å levere alt tilbake etter spilling!

Du finner enkle regler for spilling på http://petanque.no/petanque

Noen viktige regler er demonstrert i denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=0H2akFmRZEE&feature=share

Del denne siden