Klubben har følgende tillitsvalgte etter årsmøtet 2022

StyretLeder

Svein Erik Johansen

sej@loe.no

Nestleder

Johnny Skjørberg

johnnsk62@gmail.com

Kasserer

Bjørnar Endal

bendal@online.no

Styremedlem/sekr

Kjell Rune Karlsen

kjrukar@hotmail.com

Styremedlem

Are Rystad

rystadare@gmail.com

1. Varamedlem

Randi Jørgensen

randi.thormod@gmail.com
Kontrollutvalg


Leder

Fred Olaf Korsgården

fr-kors@frisurf.no

Medlem 

Edvart Fjære 

edvart777@gmail.com
Hallstyre


Leder 

Ståle Baksetersveen

stale-ba@online.no

Medlem

Kjell Rune Karlsen

kjrukar@hotmail.com

--- " ---

Bjørnar Endal

bendal@online.no

--- " ---

Jan Erik Jensen

janerikjensen531@yahoo.no

--- " ---

Arnstein Barstad

arnstein.barstad@gmail.com

--- " ---

Rolf Bjercke

rolf.bjercke@hotmail.no

TurneringsutvalgLeder

Johnny Skjørberg

johnnsk62@gmail.com

Medlem

Roger Johansen

rogerj@sf-nett.no

--- " ---

Bjørn A Nordhagen

bjornarnenordhagen@gmail.com

--- " ---

Jan Erik Jensen

janerikjensen531@yahoo.no

--- " ---

Helge Skjørberg

hskjor@live.no

--- " ---

Heidi Skjørberg Nilsen

heidiskjorbergnilsen@gmail.com

Del denne siden